คำขวัญอำเภอแม่อาย เหนือสุดเวียงเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ดอยฟ้าห่มปก แม่น้ำกกแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสบฝาง เมืองพระนางมะลิกา เด่นสง่าวัดท่าตอน ลือขจรผลไม้ไทย มากมายหลายเผ่าชน.....คำขวัญ สภ.แม่อาย ตำรวจแม่อาย ร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า บริการประชาด้วยน้ำใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมคุณธรรม