ขอเ้ชิญชวนปวงชนชาวไทย   ร่วมใจสานสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 


พ.ต.อ.สุรชัย ศุภยศอมร ผกก.สภ.แม่อาย   พร้อมชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย

ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับยาเสพติดและผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ
ที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เนื่องในโึครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

            กลับหน้าหลัก