เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย , สตบ.สภ.แม่อาย เขต ต.ท่าตอน , คุณสุวพิศ  วิมลพันธ์ ร้านเสริมสวยสายบัวท่าตอน  ตัดผมให้กับเด็กนักเรียน
พ.ต.ท.สมชาย อินทะวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ ร่วมตัดผมให้นักเรียน
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้คุณสุวพิศฯ ในการเสียสละเวลามาช่วยตัดผม ให้กับนักเรียน ร่วมกับชุดมวลชนฯ สภ.แม่อาย / คุณรื่น พ่วงพลับ บรรยายเรื่องเศรษกิจพอเพียง
ดูตัวอย่างยาเสพติด , อุปกรณ์เสพยาเสพติด
ฝึกการใช้สัญญาณมือ หยุดรถ , ปล่อยรถ