ป้ายต้อนรับจากทางโรงเรียน
การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สาว ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี
คณะผู้ใหญ่ใจดี รับชมการแสดง
เด็กนักเรียนที่เข้ารับฟังการบรรยาย
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาว
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาว
 
กล่าวนำรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบทุนฯ
กล่าวให้โอวาท ,ข้อคิด,และแนะแนวทางการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า
ร.ต.ท.ชินกรณ์ ศรีวิราช รอง สวป.ฯ บรรยายกฎหมายและพิษภัยของยาเสพติด
และบรรยายกฎหมายที่ควรรู้
คุณรื่น พ่วงพลับ หน.หน่วย ธกส.แม่อาย บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
คุณรื่น พ่วงพลับ หน.หน่วย ธกส.แม่อาย บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
คุณวิเทพ - คุณรัชนี จงหมายลักษณ์ ร่วมตัดผมให้กับเด็กนักเรียน
 
คุณสุวพิช  วิมลพันธ์ ร้านเสริมสวยสายบัวท่าตอน ได้มาร่วม ให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนหญิงและชาย / ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย ตัดผมให้กับเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน ที่มีการบรรยาย และการมอบทุนฯ
นายเนตร คำจันทร์แก้ว กำนัน ต.แม่สาว ร่วมตัดผมให้เด็กนักเรียน
คุณบุญส่ง ดวงดี กต.ตร.สภ.แม่อาย ร่วมตัดผมให้เด็กนักเรียน
คณะผู้ใหญ่ใจดีร่วมถ่ายรูป
มอบทุนการศึกษา
คุณนายวรนารถ  อุตบุรี  
อาจารย์ วีระพันธ์ เวทะธรรม อดีต ผอ.รร.ปางต้นเืดื่อ
พ.ต.ท.ธวัช  พิทักษ์กิตติกร  สารวัตรอำนวยการ สภ.แม่อาย
คุณวิชัย ใจพิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
แม่นายอรพรรณ แก้วพลอย อดีตประธาน กต.ตร.สภ.แม่อาย
คุณรื่น พ่วงพลับ หัวหน้าหน่วย ธกส.สาขาแม่อาย
คุณบุญส่ง  ดวงดี  กต.ตร.สภ.แม่อาย
คุณวิเทพ  จงหมายลักษณ์ นายก สโมสรโรตารี่
คุณรัชนี จงหมายลักษณ์ กต.ตร.สภ.แม่อาย
คุณครรชิต ตติปณิเทพ ประธาน กต.ตร.สภ.แม่อาย
และผู้ใหญ่ใจดีอีกจำนวนหลายท่าน รวมถึงคณะกรรมการโรงเรียนบ้านแม่สาว ที่ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าในการเรียน
 
ผู้ใหญ่ใจดี แต่ละท่านได้กล่าวให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆ ประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเด็กนักเรียน
 
ร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
นักเรียนให้ความสนใจในการฟังบรรยาย และศึกษาดูตัวอย่างยาเสพติดแต่ละประเภท
ช่วงบ่าย ร.ต.อ.นพดล คุณรัตน์ รอง สวป.ฯ บรรยายกฎหมายจราจร , การขับขี่ปลอดภัย
พี่จราจร จาก สภ.แม่อาย มาแนะนำสัญญาณ นกหวีด สัญญาณมือ และสอนให้รู้จักการหยุดรถ ปล่อยรถ วินัยจราจร ให้กับเด็กนักเรียน