พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร  หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์  นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ประกอบด้วย   ร.ต.ท.ชินกรณ์   ศรีวิราช   รอง สวป.ฯ ,
ร.ต.ต.เชษฐนุพล เอวจักร์   รอง สวป.ฯ , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย , อาสาสมัครตำรวจบ้าน ต.แม่สาว   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ , พิษภัยของยาเสพติด , กฎหมายจราจร , ตัดผมให้กับเด็กนักเรียน และร่วมกับ คุณวิชัย ใจพิแสง นายก อบต.แม่สาว ,
กำนัน ต.แม่สาว , คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งไฮ , ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งไฮ  มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งไฮต.แม่สาว จำนวน 16 ทุน ทุนละ 500 บาท เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2554