สายตรวจตำบลท่าตอน ร่วมปลูกป่า บ้านแก่งยุ้ง ต.ท่าตอน 7 สิงหาคม 2558
สายตรวจตำบลแม่สาว ร่วมปลูกป่า บ้านสันป่าข่า ต.แม่สาว 11 สิงหาคม 2558
สายตรวจตำบลท่าตอนร่วมปลูกป่า บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน 11 สิงหาคม 2558
สายตรวจตำบลแม่สาว ร่วมปลูกป่าบ้านโป่งไฮ 10 สิงหาคม 2558
สายตรวจตำบลท่าตอน(เขตบ้านแสนสุข) ร่วมปลูกป่าบ้านหัวเมืองงาม 11 สิงหาคม 2558
ชุด ชป.สภ.แม่อาย ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการป่านี้เพื่อแม่ ที่ขุนน้ำกก ดอยลาง ต.แม่อาย 12 ส.ค.58