สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอแม่อาย

วัดท่าตอนพระอารามหลวง
หมู่ที่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พื้นที่วัดตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องกันหลายลูก บนเนื้อที่ 425 ไร่ 2 งาน
95 ตารางวา แยกเป็นพื้นที่ตั้งวัดชั้นล่าง 45 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
และเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนา และสำนักปฏิบัติธรรม 380 ไร่ 67 ตารางวา
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ำกกบริเวณหน้ารูปปั้น
พระโพธิสัตว์กวนอิม และบริเวณลานวัดซึ่งพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่
เขตวัดทิศเหนือ จรดแม่น้ำกกและไร่นาของชาวบ้าน
ทิศตะวันออกและทิศใต้ จรดเขตบ้านหลายหลัง
ทิศตะวันตก จรดเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงใหม่
เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม มีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขา เป็นชั้น จำนวน 9 ชั้น

....คลิ๊กชมรายละเอียด....

วัดพระธาตุสบฝาง
ตั้งอยู่บนดอยสบฝาง บนฝั่งแม่น้ำกก ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ห่างจากบ้านท่าตอนไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร
ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.923 เป็นเวลากว่า 1,600 กว่าปีมาแล้ว
โดยพระเจ้าพรหมมหาราช เจ้าเมืองไชยปราการ ที่ได้สร้างเจดีย์ไว้บนดอย
พระธาตุสบฝาง เพื่อบรรจุพระนลาฎธาตุของพระพุทธเจ้า
(กระดูกส่วนหน้าผาก)

....คลิ๊กชมรายละเอียด....

 

 

วัดใหม่หมอกจ๋า
หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
มีพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพ
ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่
....คลิ๊กชมรายละเอียด....


ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน
ที่ตั้ง ถนนสายท่าตอน-แม่จัน หมู่ 7 บ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
จำหน่ายองุ่นสดจากสวน ชมสวนองุ่น จิบกาแฟเลิศรส แวะชิมอาหารอร่อย
ถ่ายรูปวิวสวย และซื้อของฝาก ของที่ระลึก
.....คลิ๊กชมรายละเอียด....อ่างเก็บน้ำห้วยปู
หมู่ 1 บ้านห้วยปู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีร้านอาหาร แต่ละร้านจะมี
การทำซุ้มยื่นออกไปบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำ มีอาหารเม็ดจำหน่ายไว้เพื่อให้
อาหารปลา บรรยากาศร่มรื่น ชมธรรมชาติ
....คลิ๊กชมรายละเอียด....ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ชมผลผลิตทางการเกษตร เช่นแปลงมะเขือม่วงก้านดำ
ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีส้ม ชมสวนมะม่วงสายพันธ์ต่างๆ ฯลฯ


....คลิ๊กชมรายละเอียด....สถานีพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงบ้านห้วยเมืองงาม
หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ภายในศูนย์มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีลำธารเล็กไหลผ่าน มีบ้านพัก และลานไว้สำหรับกางเต๊นท์ไว้บริการ
   อยู่ระหว่างปรับปรุง


 
             
  (5) บ่อน้ำร้อนมะลิกา หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน
      - มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆ และมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาประมาณ 2-3 จุด บ่อน้ำร้อนมะลิกาอยู่บริเวณเส้นทางผ่านไปยังอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
บริการ

         
         
(7) วัดป่าแก้ว หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
      - เป็นวัดที่อยู่บนภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสงบเงียบเหมาะแก่การเจริญสมณะธรรมปฏิบัติจิตใจ และเป็นที่ประดิษฐานพระชัยมงคล(พระเจ้าล้านช้าง)
        พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ อายุกว่า 800 ปี
(8) ท่าเรือบ้านท่าตอน หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      - นั่งเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำกก (เชียงใหม่-เชียงราย) สามารถแวะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ
(9) หมู่บ้านชนสามเผ่า ตั้้งอยู่หมู่ 9 บ้านเมืองงาม (หย่อมบ้านยะผ่า)
      - ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่รวมถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าปาดอง(กระเหรียงคอยาว) ลาหู่ อาข่า และกะยอ นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านยังมีสินค้าของที่ระลึก
        ของชนเผ่าจำหน่าย
(10) วัดปางต้นเดื่อ ตั้งอยู่ บ้านปางต้นเดื่อ บนดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย
     
         

      สวนส้ม
(1) สวนส้มธนาธ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ท่าตอน เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ ประมาณ 450 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อมองจากศาลาชมวิว      จะสามารถมองเห็นสายน้ำกก ที่ลัดเลาะพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การชมวิวและเก็บภาพที่ประทับใจและสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากส้มได้ที่บริเวณร้านขายสินค้า      ด้านหน้าสวน
(2) สวนส้มปู่หมื่น ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่ ต.ท่าตอน ได้ปลูกส้มพันธ์สายน้ำผึ้ง พันธ์สีทอง และพันธ์นัมเบอร์วัน เป็นสวนขนาดใหญ่ ประมาณ 350 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถ      เข้าชมสวนได้ทุกวัน
(3) สวนส้มแทป ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ ภายในสวนมีหอคอยชมทิวทัศน์ จุดถ่ายภาพ ชมการเก็บส้ม และสามารถซื้อส้มสดๆ จากสวน น้ำส้มคั้น เลมอน
     และกาแฟสด ได้บริเวณหน้าสวน (สวนส้มแทป เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือน ต.ค. - เม.ย.)