พ.ต.ท.สมชาย อินทะวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ , พ.ต.ท.สมบูรณ์ สวัสดี รอง ผกก.สส.ฯ , พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่อาย ได้จัดอบรมบรรยายให้ความรูู้้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด  , กฎหมายจราจร และ ร่วมกับ   สจ.นิพนธ์ ใจวงค์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย  ทุนละ 500 บาท จำนวน ุ6 ทุน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554