พ.ต.ท.สมชาย อินทะวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ , ร.ต.ต.บุญเลิศ ทิพย์ศรีบุตร , ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่อาย ได้จัดอบรมบรรยายให้ความรูู้้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด  , กฎหมายจราจร และ ร่วมกับ  อาจารย์ยุพิน คำภีระบุรี , นายก อบต.แม่นาวาง , กำนันตำบลแม่นาวาง , คุณรื่น พ่วงพลับ หน.หน่วย ธกส.สันต้นหมื้อ , คุณบุญส่ง ดวงดี กต.ตร.สภ.แม่อาย , อาจารย์สุรางค์ กลีบเมฆ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้านคาย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย  ทุนละ 500 บาทจำนวน 20 ทุน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554