พ.ต.ท.สมบูรณ์ สวัสดี รอง ผกก.สส.ฯ , ร.ต.ต.บุญเลิศ ทิพย์ศรีบุตร , ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่อาย ได้จัดอบรมบรรยายให้ความรูู้้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด  , กฎหมายจราจร , คุณรื่น พ่วงพลับ หน.หน่วย ธกส.สันต้นหมื้อ บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และ ร่วมกับ  คณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย , นายก อบต.แมสาว พร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ต.แมสาว
อ.แม่อาย  ทุนละ 500 บาท จำนวน 14 ทุน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554