พ.ต.ท.สมชาย อินทะวงศ์ รอง ผกก.ป.ฯ , ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่อาย ได้จัดอบรมบรรยายให้ความรูู้้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด  , กฎหมายจราจร , คุณรื่น พ่วงพลับ หน.หน่วย ธกส.สันต้นหมื้อ
บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ คุณบุญส่ง ดวงดี , คุณประหยัด อินศร ตัวแทน  คณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย ,
คุณนาย วรนารถ อุตบุรี  ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  
ทุนละ 500 บาท จำนวน 16 ทุน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554