พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ร.ต.ต.บุญเลิศ ทิพย์ศรีบุตร รอง สวป.ฯ , ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่อาย ได้จัดอบรมบรรยายให้ความรูู้้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด  , กฎหมายจราจร , กฎหมายที่ควรรู้ , คณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย , คุณนาย วรนารถ อุตบุรี  ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  ทุนละ 500 บาท จำนวน 10 ทุน