พ.ต.ท.สมบูรณ์ สวัสดี รอง ผกก.สส.ฯ  ,  พ.ต.ท.ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.ฯ , ร.ต.อ.นพดล คุณรัตน์ รอง สวป.ฯ  ,  ร.ต.ท.บุญเลิศ ทิพย์ศรีบุตร   รอง สวป.ฯ , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการทหารพราน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ , พิษภัยของยาเสพติด และกฎหมายที่ควรรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียน แม่อายวิทยาคม และ ได้ร่วมกับ คุณ อรพรรณ แก้วพลอย ตัวแทนคณะ กต.ตร.สภ.แม่อาย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท